Andelsboligforeningen Troldholm II   

Forside

Boligtyper

Økonomi

Fælles hus

Billeder fra foreningen

Billeder fra Veksø by

Venteliste

Andele til salg

At bo i andel

Kontakt

Links

At bo i andel

At bo i andel må ikke forveksles med at være lejer i et boligselskab. I andelsforeningen ejer man i fællesskab grund, huse og fælleshus:

Foreningens arealer

Vi står selv for at pleje foreningens arealer dette sker på faste havedage.

Opgaverne består typisk i græsslåning, fjerne ukrudt, beskære træer og buske, køre affald på genbrugspladsen.

 

Snerydning

Skulle der falde en "ordentlig dyne" så ejer foreningen en motoriseret fejekost til det grove, og en par sneskrabere til resten. Snerydning af vej og parkeringsplads er indeholdt i boligafgiften.

 

Maling og vedligeholdelse

Maling og vedligeholdelse af vinduer og træværk på boligerne foretages af foreningen. Skurlænger males af andelshaverne (foreningen betaler malingen).

 

Administration

Følgende administrative poster er aktive:

Foreningsbestyrelsen, haveudvalget, fælleshus styrelsen. Desuden er foreningen repræsenteret i vejlauget for Korshøj, antenneforeningen samt Veksø borgerlaug.

 

Ad hoc opgaver

Der opstår løbende ad hoc opgaver, hvor bestyrelsen kan bede andelshaverne om hjælp, eller hvor andelshaverne på eget initiativ løser opgaven.

 

Fællesspisning

Har man lyst, er det muligt at deltage i fællespisning.

 

Yde efter evne

Nogle af ovenstående gøremål er der naturligvis beboere, der fysisk ikke magter. Derfor ydes der efter evne, og man hjælper hinanden. (Kan man ikke slå græs, kan man f.eks. i stedet påtage sig en administrativ opgave, bage en kage eller andet)